Comisiile Consiliului Local

 

          Comisia I –Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunala, protecţia mediului, comerţ servicii si urbanism:

1) Orzan Mădălin- Marian;

2) Lazăr Cristian.;

3) Jercăianu Costinel;

4) Munteanu Mircea;

5) Orzan Ion.

 

  Comisia II – Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,  culte, activitati sportive si agrement:

1) Ciocîrlan Marin;

2) Coclitu Marin;

3) Geană Viorel.

 

  Comisia III –Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor:

          1) Tudorache Ștefan;

  2) Zainea Constantin;

  3) Nenciu Radu;

 4) Banica Aurel;

  5) Moldoveanu Sorin.