Date geografice

Comuna Movila Miresii se află în partea de sud-est a ţării şi în partea central-nordică a judeţului Brăila. Teritoriul administrativ al comunei este traversat de drumul naţional DN 22 ce leagă municipiile Brăila şi Râmnicu Sărat.
Comuna are în componenţă satele : Movila Miresii (resedinţă) Ţepeş Vodă şi Esna.
Teritoriul administrativ al comunei se învecinează:
- la nord cu comunele Râmnicelu şi Gemenele;
- la sud-est cu comuna Traian;
- la est cu comunele Tudor Vladimirescu şi Romanu;
- la vest cu comunele Şuţeşti şi Ianca.
Comuna este situata in Campia Brailei si are o altitudine cuprinsa intre 10-15 m. Teritoriul comunei prezinta un relief plat. In partea de nord a Campului Brailei se constata un relief tipic eolian, format din dune, in majoritate consolidate.
Teritoriul comunei este marcat de movile si micro depresiuni de deflatie, ultimile pot fi acoperite de lacuri temporare sau permanente.
Depresiunile de deflatie se caracterizeaza prin asimetria versantilor (cel mai inalt sudic, fiind situat perpendicular pe directia vantului dominant) si printr-o suprafata mai intinsa decat bazinul de apa pe care-1 gazduiesc temporar. Ele au o adancime de cel putin 7-8 m, prezentand pe malul sudic o terasa lacustra inalta de 0,5 - 2 m. Aceste depresiuni sunt numite impropriu lacuri, deoarece sunt lipsite de apa aproape tot timpul anului. Lacul Movila Miresii mai pastreaza un namol sapropelic si apa sarata.
Teritoriul comunei nu este străbătut de nici un râu cadastrat, principalul curs de apă din zona, dar din afara comunei este Buzău (cu suprafaţa bazinului F = 207 km şi debitul mediu Qmed = 26,32 mP3P/s), amplasat la cca. 10 km de satul Movila Miresii.  Microdepresiunile adânci de 7-8m găzduiesc lacuri.
Perimetrul lacurilor cadastrate din UAT Movila Miresii este de 24,89 km. Lacurile de pe teritoriul comunei sunt: Lacul Seaca, Lacul Sărat, Lacul Lutu Alb şi Lacul Opreanu, toate sunt de primul tip amintit mai sus.
Comuna are un climat temperat - continental de câmpie. Verile sunt călduroase, cu temperaturi ce depasesc 30°C, iar iernile variabile blând / aspru, înregistrandu-se temperaturi sub -20°C cu vânturi puternice şi viscole aduse de Crivăţ.
Principalele 5 tipuri de sol întâlnite sunt:
- Cernoziomuri vermice, semicarbonatice cu textură lutoasă, 2957 ha;
- Cernoziomuri vermice, slab levigate cu textură lutoasă, 1846 ha ;
- Cernoziomuri cambice tipice, pe nisipuri (relief vălurit eolian) cu textura nisipolutoasă, 808 ha;
- Solonceacuri (pe depozite continentale) şi soloneturi salinizate cu o textură lutoasă, 675 ha;
- Cernoziomuri semicarbonatice, freatic-umede având textură lutoasă, 578 ha.
Comuna Movila Miresii se găseşte în zona stepei. Vegetaţia spontană a fost înlocuită în parte de culturile agricole, dar se păstrează şi pajişti naturale. Se întalneşte şi o vegetaţie specifică spaţiilor lacustre. Vegetaţia pajiştilor este reprezentată de următoarele specii: peliniţa, coada şoricelului, pătlagina, ovascior, morcov sălbatec, lumânărica, muşetel, pir, troscot. Pajiştile naturale au o valoare furajeră slabă, fiind instalate pe soluri salinizate sau slab sodizate.
Un procent de 13% din comună se află în aria de protecţie specială avifaunistic ROSPA 0048 Ianca – Plopu - Sărat, înstituită conform Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, respectiv 15,10 % din teritoriul comunei se suprapune cu situl de importanţă comunitară ROSCI 0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca.